U okviru projekta „EUzaZapošljavanje“ (EU4Employment) Međunarodna organizacija rada (MOR) je zahvaljući podršci Evropske unije i Švedske, objavila pet Javnih poziva za dostavljanje punih projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu do 3.5 miliona USD u decembru prošle godine.

Pozivi su bili namjenjeni svim akterima na tržištu rada koji imaju kapacitete za pružanje usluga i programa predviđenih objavljenim pozivima, uključujući uspostavljanje partnerstava sa institucijama tržišta rada i socijalne zaštite i specijaliziranim agencijama, organizacijama ili pojedincima za pružanje usluga u cilju povećanja formalnog zapošljavanja teško zapošljivih osoba.

Panel za evaluaciju pristiglih projektnih prijedloga je detaljnom analizom, u skladu sa kriterijima objavljenim u Uputstvima za podnosioce prijedloga projekata, procijenio pristigle aplikacije svih 26 projektnih prijedloga na osnovu čega su formirane rang liste prema LOT-ovima:

LOT 1. Aktivacija i zapošljavanje mladih žena i muškaraca (15-29 godina)

LOT 2. Aktivacija i zapošljavanje žena iz ruralnih sredina (15-64 godine

LOT 3. Aktivacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (15-64) na otvorenom tržištu rada

LOT 4. Aktivacija i zapošljavanje Roma (15-64 godine)

LOT 5. Uključivanje dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca (15-64) na tržište rada

Kao rezultat ukupnog procesa evaluacije podnesenih projektnih prijedloga, formirana je lista najbolje ocijenjenih projektnih prijedloga koji su predloženi za finansijsku podršku. U skladu sa propozicijama javnih poziva, MOR zadržava pravo da ne zaključi ugovor sa dole navedenim podnosiocima prijedloga, odnosno ne finansira predložene projekte, ukoliko do datuma potpisivanja ugovora podnositelji ne dostave dokumentaciju ili ne ispune druge formalne zahtjeve postavljene od strane MOR-a u skladu sa javnim pozivom (poglavlje 8.2. Uputstva za podnosioce prijedloga projekta).

LOT 1

#Vodeći podnosilacNaziv projekta
 1.PLOD Centar BihaćZa karijeru generacije Z
 2.Grad GradiškaPrilika za sve mlade
 3.Udruženje za poduzetništvo i posao LINKLINK za mlade
 4.LIR EvolucijaPodrška zapošljavanju mladih LPZ Krajina
 5.Udruženje trenera CEFE u BiHProjekat zapošljavanja mladih: CINS4YOUTH
 6.Regionalna ekonomska zajednica REZLPZ SBK za mlade
 7.Caritas Bosne i HercegovineYour Job
 8.Socijalno edukativni centar Banja LukaPotpora zapošljivosti i mogućnostima zapošljavanja mladih

LOT 2

#Vodeći podnosilacNaziv projekta
 1.Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“
ZAPOSLI SE
 2.Udruženje trenera CEFE u BiHŽene iz ruralnih sredina: Put ka (samo)zapošljavanju“
 3.Udruženje GEAUSPON‐uspješna promjena položaja žena iz ruralnih sredina

LOT 3

#Vodeći podnosilacNaziv projekta
 1.Udruženje mladih „Ružičnjak“Ružičnjak
 2.Organizacija amputiraca UDAS Republike SrpskeBudućnost zaDruga
 3.Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH SumeroSPRINT – Sistem poboljšanja radne integracije osoba sa invaliditetom na tržište rada

LOT 4

#Vodeći podnosilacNaziv projekta
 1.Udruženje “Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin”Poslovanje s različitošću: Romi u svijetu rada

LOT 5

#Vodeći podnosilacNaziv projekta
 1.Privredna komora RS, Područna privredna komora Banja LukaINICIJATIVA ZA ODRŽIVO ZAPOŠLJAVANJE – INOVA

Očekivani rezultati predstavljenih projekata su da će minimalno 1,250 osoba iz ciljnih skupina imati koristi od implementacije inovativnih aktivnih politika tržišta rada, te da će biti zaposleno minimalno 625 osoba iz ciljnih skupina.

U narednom periodu bićete u prilici da na našem internet sajtu saznate detalje o svakom od odabranih projekata.