U toku pripremne faze projekta EU4Employment, održane su fokus grupe sa predstavnicima organizacija civilnog društva BiH, koje predstavljaju ili pružaju usluge pojedinim ciljnim grupama interesantnim za realizaciju ovog projekta.


S obzirom da su organizacije civilnog društva nositelji znanja te imaju i druga znanja stečena na osnovu svakodnevnog rada sa pojedinačnih korisnicima kao i na osnovu vlastite istraživačke aktivnosti, informacije prikupljenje tokom sprovedenih fokus grupa će biti korištene za dalji razvoj projektnih aktivnosti. Sve fokus grupe održane su u UN House-u, Sarajevo.