U Sarajevu su u prisustvu predstavnika 42 institucije i organizacije iz Bosne i Hercegovine, predstavljeni ključni nalazi pripremne faze projekta EU4Employment

U prvom dijelu događaja, projektni tim se osvrnuo na ključne nalaze koji se odnose na:

  • prepreke koje sprječavaju krajnje korisnike da uđu na tržište rada, poboljšaju vještine i nađu zaposlenje,
  • nedostatke u oblastima aktivacije, razvoj vještina (obrazovanje odraslih) i programima zapošljavanja/APZ

U drugom dijelu događaja učesnici su imali priliku kritički promišljati o preprekama i nedostacima koje je identificirao projektni tim, te dati svoje preporuke koje se odnose na budući pristup osmišljavanja programa zapošljavanje.

Kroz tematski grupni radi i indivudalne intervencije, ključni nalazi su u velikoj mjeri potvrđeni, a dodatni inputi su zabilježeni i bit će integrirani u materijale koji će biti pripremljeni za prve sastanke triju stručnih radnih grupa koje se trebaju održati u junu 2023. godine.