Međunarodna organizacija rada je u okviru dole navedenih pet javnih poziva objavljenih 21. decembra 2023. godine (https://eu4employment.ba/javni-pozivi/) omogućila zainteresiranim stranama da upite za dodatna pojašnjenja tekstova poziva ili proceduralnih aspekata vezanih za podnošenje projektnih prijedloga dostave do 15. februara 2024. godine putem email adrese eu4employment@ilo.org

  • LOT 1: Aktivacija i zapošljavanje mladih žena i muškaraca (15-29 godina)
  • LOT 2: Aktivacija i zapošljavanje žena iz ruralnih sredina (15-64 godine)
  • LOT 3: Aktivacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (15-64) na otvorenom tržištu rada
  • LOT 4: Aktivacija i zapošljavanje Roma (15-64 godine)
  • LOT 5: Uključivanje dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca (15-64) na tržište rada.

U skladu sa definisanim rokom za objavljivanje zvaničnih odgovora na postavljena pitanja (20. februar 2024. godine), Međunarodna organizacija rada u nastavku pruža pregled pristiglih pitanja i datih odgovora kako bi isti bili stavljeni na uvid svim zainteresiranim stranama, a čime se osiguravaju integritet i transparentnost procesa te simetrična informiranost zainteresiranih strana.

Odgovorima možete pristupiti OVDJE