S obzirom na veliki broj upita na do sada održanim informativnim događajima, PowerPoint prezentaciju možete naći na LINKU

Zahvaljujemo se na interesu!