Kontakt

EU4Employment > Kontakt

Kontaktirajte nas


  Broj telefona

  +387 61 554 860

  E-mail

  EU4EMPLOYMENT@ilo.org

  Adresa

  Međunarodna organizacija rada

  Fra Anđela Zvizdovića 1,  Toranj A/XII,

  71000 Sarajevo  Bosna i Hercegovina