Danas je u Sarajevu pod sloganom „EU4Employment“ predstavljen novi projekat „EU4Employment“ koji finansiraju Evropska unija u iznosu od četiri miliona eura i Švedska u iznosu od jedan milion eura, a realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta je poboljšanje socio-ekonomske situacije i uslova života u BiH putem povećanja mogućnosti zapošljavanja teško zapošljivih osoba u BiH.

Projekat bi trebao rezultirati razvojem i realizacijom inovativnih programa zapošljavanja te u konačnici doprinijeti zapošljavanju i uključivanju u tržište rada mladih, žena iz ruralnih područja, osoba s invaliditetom, Roma i pripadnika drugih ranjivih kategorija u BiH.

Projekat će osigurati uravnoteženu i odgovarajuću kombinaciju pažljivo osmišljene šeme bespovratnih sredstava i pružanja visokokvalitetne tehničke pomoći relevantnim institucijama na tržištu rada s ciljem da se:

  • Unaprijedi dizajn, provedba i praćenje učinka aktivnih politika tržišta rada uz podršku ovih institucija;
  • Omogući osmišljavanje i provedba kvalitetnih programa (pre)obuke za ranjive kategorije uz podršku preduzeća, obrazovnih institucija, NVO-a i drugih relevantnih organizacija;
  • Uvedu ili unaprijede inovativne usluge aktivacije u saradnji s centrima za socijalnu zaštitu i drugim partnerima
  • Pripremi plan puta za provedbu i praćenje ojačane Garancije za mlade u skladu sa Smjernicama EU/MOR-a za zapadni Balkan.

Šef delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, ambasador Johann Sattler je tokom današnjeg promotivnog događaja izjavio:

Znamo da su otvaranje radnih mjesta i ekonomski rast prioritet broj jedan za sve građane širom zemlje. Program koji danas predstavljamo posebno će se baviti strukturalnim izazovima tržišta rada u Bosni i Hercegovini, koji su pogotovo pogodili žene, mlade i ugrožene pojedince, kao što su dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, Romi i korisnici socijalne pomoći. Evropska unija je upoznata sa ovim problemom i radićemo na tome da se obezbijede jednake mogućnosti za sve, uključujući i najugroženije”.

Carin Jämtin, generalna direktorica Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju je dodala da je počastvovana jer je danas u Sarajevu, posebno jer je Švedska vrlo aktivna država članica Evropske unije i provjereni partner BiH u razvoju njenog društva.

„Posebno sam sretna jer bi projekat koji danas zvanično predstavljamo trebao osigurati dodatno otvaranje radnih mjesta u BiH, ali i ukloniti određene barijere pri zapošljavanju, posebno ranjivih pojedinaca koji teško pronalaze zaposlenje. Smatramo da je EU4Employment prilika da upravo takve grupe pojedinaca nađu zaposlenje i prevaziđu poteškoće s kojima se susreću.“, rekla je gđa. Jämtin.

U okviru promotivnog događaja organizovane su i dvije panel diskusije sa posebnim fokusom na trenutne izazove na tržištu rada prilikom zapošljavanja ranjivih pojedinaca i moguće mehanizme saradnje relevatnih institucija, socijalnih partnera i civilnog društva.


Biljana Čamur-Veselinović, sekretarka Ministarstva civilnih poslova BiH se posebno zahvalila Evropskoj uniji i Švedskoj i dodala da se radi o vrlo bitnom projektu koji je prepoznao potrebu dodatnog reformisanja sektora zapošljavanja, ali i davanja finansijske podrške u smislu bespovratnih sredstava teško zapošljivim kategorijama stanovnika u ovoj zemlji.


„Očekujemo da EU4Employment, doprinese zapošljavanju najmanje 625 osoba iz ranjivih kategorija, a preko 1200 njih da bude uključeno u aktivacijske i motivacijske programe traženja posla u naredne tri godine. Zahvalni smo EU i Švedskoj jer su prepoznali Međunarodnu organizaciju rada kao pouzdane partnere u zemlji. Mi smo svoje dosadašnje, dugogodišnje globalno iskustvo u upravljanju velikim projektima koji kombinuju našu tehničku pomoć i transparentno upravljanje bespovratnim sredstvima već dokazali u BiH, kroz druge EU projekte kao što su EU4Business, EU4BusinessRecovery, Lokalna partnerstva za zapošljavanje I i II.“, naglasio je Markus Pilgrim, direktora Ureda za centralnu i istočnu Evropu Međunarodne organizacije rada.