Autor: posaozasve

EU4Employment > Articles by: posaozasve

Objavljeni odgovori na pitanja u vezi sa otvorenim javnim pozivima

Međunarodna organizacija rada je u okviru dole navedenih pet javnih poziva objavljenih 21. decembra 2023. godine (https://eu4employment.ba/javni-pozivi/) omogućila zainteresiranim stranama da upite za dodatna pojašnjenja tekstova poziva ili proceduralnih aspekata vezanih za podnošenje projektnih prijedloga dostave do 15. februara 2024.…

Saznaj više

Poziv na online info sesiju

Međunarodna organizacija rada (MOR)  je objavila pozive za dostavljanje punih projektnih prijedloga za pet LOT-ova u okviru projekta „EU4Employment/EUzaZapošljavanje“ koji finansiraju Evropska unija (EU) i Švedska, a realizuje MOR u BiH. Projekat EUzaZapošljavanje je usmjeren ka poboljšanju socijalno-ekonomske situacije i…

Saznaj više

Objavljene korekcije na dokumentima u okviru otvorenih Javnih poziva

EUzaZapošljavanje projektni tim obavještava sve zainteresovane da su izvršene slijedeće korekcije na Javnim pozivima LOT 1 Obrazac prijave za grant – Puni projektni prijedlog (Obrazac 1) – Korekcija br. 1 i Korisnički put (Prilog 1.) – Korekcija broj 2. LOT…

Saznaj više

Objavljena prezentacija o javnom pozivu

S obzirom na veliki broj upita na do sada održanim informativnim događajima, PowerPoint prezentaciju možete naći na LINKU Zahvaljujemo se na interesu!

Saznaj više

Poziv na informativne događaje

Međunarodna organizacija rada (MOR)  je objavila pozive za dostavljanje punih projektnih prijedloga za pet LOT-ova u okviru projekta „EU4Employment/EUzaZapošljavanje“ koji finansiraju Evropska unija (EU) i Švedska, a realizuje MOR u BiH. Projekat EUzaZapošljavanje je usmjeren ka poboljšanju socijalno-ekonomske situacije i…

Saznaj više