Autor: eu4_dev

EU4Employment > Articles by: eu4_dev

Objavljen Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju uključivanja dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca na tržište rada

Pozivaju se svi akteri na tržištu rada koji imaju kapacitete za isporuku usluga i programa predviđenih dole navedenim dokumentima, uključujući uspostavljanje partnerstava sa institucijama tržišta rada i socijalne zaštite i specijaliziranim agencijama, organizacijama ili pojedincima za pružanje usluga, da dostave…

Saznaj više

Objavljen Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja Roma

Pozivaju se svi akteri na tržištu rada koji imaju kapacitete za isporuku usluga i programa predviđenih dole navedenim dokumentima, uključujući uspostavljanje partnerstava sa institucijama tržišta rada i socijalne zaštite i specijaliziranim agencijama, organizacijama ili pojedincima za pružanje usluga, da dostave…

Saznaj više

Objavljen Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Pozivaju se svi akteri na tržištu rada koji imaju kapacitete za isporuku usluga i programa predviđenih dole navedenim dokumentima, uključujući uspostavljanje partnerstava sa institucijama tržišta rada i socijalne zaštite i specijaliziranim agencijama, organizacijama ili pojedincima za pružanje usluga, da dostave…

Saznaj više

Objavljen Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja žena iz ruralnih sredina

Pozivaju se svi akteri na tržištu rada koji imaju kapacitete za isporuku usluga i programa predviđenih dole navedenim dokumentima, uključujući uspostavljanje partnerstava sa institucijama tržišta rada i socijalne zaštite i specijaliziranim agencijama, organizacijama ili pojedincima za pružanje usluga, da dostave…

Saznaj više

Objavljen Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i povećanja formalog zapošljavanja mladih žena i muškaraca

Pozivaju se svi akteri na tržištu rada koji imaju kapacitete za isporuku usluga i programa predviđenih dole navedenim dokumentima, uključujući uspostavljanje partnerstava sa institucijama tržišta rada i socijalne zaštite i specijaliziranim agencijama, organizacijama ili pojedincima za pružanje usluga, da dostave…

Saznaj više

Predstavljeni i usaglašeni ključni nalazi pripremne faze projekta

U Sarajevu su u prisustvu predstavnika 42 institucije i organizacije iz Bosne i Hercegovine, predstavljeni ključni nalazi pripremne faze projekta EU4Employment U prvom dijelu događaja, projektni tim se osvrnuo na ključne nalaze koji se odnose na: prepreke koje sprječavaju krajnje…

Saznaj više

Projektni tim održao četiri fokus grupe

U toku pripremne faze projekta EU4Employment, održane su fokus grupe sa predstavnicima organizacija civilnog društva BiH, koje predstavljaju ili pružaju usluge pojedinim ciljnim grupama interesantnim za realizaciju ovog projekta. S obzirom da su organizacije civilnog društva nositelji znanja te imaju…

Saznaj više

Evropska unije i Švedska daju pet miliona eura za zapošljavanje mladih, žena i teško zapošljivih osoba u BiH

Danas je u Sarajevu pod sloganom „EU4Employment“ predstavljen novi projekat „EU4Employment“ koji finansiraju Evropska unija u iznosu od četiri miliona eura i Švedska u iznosu od jedan milion eura, a realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta…

Saznaj više